es

Tots els nostres alumnes del programa Dual aproven el test d’admissió

Tots i totes els alumnes i les alumnes presentats a la prova de Batxillerat Dual han estat admesos!

Felicitem a tots els nostres alumnes matriculats en el Batxillerat Dual han superat la prova d’admissió per Academica Corporation.