es

Projecte de Qualitat

El col·legi Sagrada Família-Horta és un centre educatiu que busca donar respostes a les necessitats educatives de la societat en la qual estem immersos, i que ofereix un servei educatiu de qualitat.
La nostra política de qualitat està dirigida a satisfer les expectatives i necessitats formatives de la Comunitat educativa, oferint un ensenyament i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.
Per aconseguir aquest objectiu ens fonamentem en la nostra Missió i Valors per assolir la Visió del centre.

El mes de maig de 2015 el Col·legi Sagrada Família-Horta va obtenir la certificació segons la norma ISO 9001: 2008 després d’haver superat una exhaustiva avaluació externa per part de l’empresa auditora TÜV Rheinland. Es van auditar tots els processos del sistema de gestió de la qualitat.

L’obtenció del certificat de qualitat és un pas significatiu que ens motiva a garantir el bon manteniment del nostre sistema educatiu. En aquest sentit, el nostre centre s’ha posat com a model d’èxit de gestió de la qualitat en alguns enllaços de les xarxes socials.

El nostre compromís és continuar treballant a la recerca de l’excel·lència educativa oferint una formació cultural sòlida i de qualitat, atenent a la diversitat, promovent una visió solidària i el desenvolupament professional i personal dels membres de la Comunitat Educativa.