es

Educació Secundària

L’etapa de Secundària

L’ESO és l’etapa educativa compresa entre els 12 i els 16 anys. És el marc idoni per consolidar les competències bàsiques i posar les bases per a una formació basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge en la responsabilitat, la solidaritat, la participació i la capacitat d’adquirir compromisos individuals.

L’escola Sagrada Família-Horta acompanya l’alumne en el seu esforç, oferint-li espais, dins i fora de l’escola, de formació per a que cada alumne pugui valorar i fer servir totes les seves potencialitats.

 • Oferim espais de formació humana en valors i participem en campanyes solidàries.
 • Fem un acompanyament personalitzat dels alumnes amb entrevistes individuals, espais de seguiment tutorial i suport del Departament d’Orientació.
 • Apliquem les TAC en la didàctica de les matèries i fem pràctiques als laboratoris.
 • Col·laborem amb les famílies en el seguiment dels alumnes.
 • Acompanyem els alumnes en el seu procés de maduració de la fe amb la convivència.
 • Adeqüem el currículum a les necessitats dels alumnes.
 • Fem reforç en grups reduïts de català, castellà i matemàtiques.
 • Fem grups flexibles d’anglès amb professors de conversa natius i oferim la possibilitat d’iniciació a la llengua francesa.
 • Oferim experiències d’intercanvi amb altres centres SAFA.
 • Fomentem activitats culturals i esportives (teatre, museus, exposicions,…)
 • Treballem el respecte a la diversitat, eduquem per al temps lliure en activitats lúdiques, treballem en equip i resolem conflictes mitjançant el diàleg i la mediació.