es

Pastoral

L’Equip de pastoral s’encarrega de dinamitzar aspectes de l’acció educativa i de la vida de l’escola relacionats amb vivències i espais de creixement, relacions humanes, aprofundiment de l’ésser, educació en el lleure, vida cristiana i animació litúrgica.

 

Per al present curs, sota el lema SA-Família, l’equip de pastoral es planteja com a reptes els següents objectius:

  • Donar un sentit humà, religiós i solidari a les activitats i el dia a dia del centre educatiu.
  • Orientar la formació i la vivència dels valors cristians dins del projecte educatiu de l’escola.
  • Potenciar i oferir un itinerari de fe voluntari des de l’àmbit de pastoral extraescolar mitjançant els grups de catequesi de primera comunió, postcomunió, preadolescents, confirmació, comunitats universitàries i comunitats adultes.
  • Dissenyar i impulsar unes classes de religió obertes a les noves realitats socials i familiars però amb els valors evangèlics de sempre.
  • Construir espais i moments de lleure educatiu, vivencial i de fe dins el marc de la relació educativa amb els infants i joves.
  • Donar un nou impuls a l’esperit d’acollida i de família propi del “SAFA” fent de l’escola un espai de relació i unió entre mares, pares, alumnes, antics alumnes…