es

Batxillerat

L’etapa de Batxillerat

El Batxillerat és l’etapa educativa postobligatòria que capacita els alumnes per a l’accés als estudis superiors (universitat i cicles formatius de grau superior).

Els estudis de Batxillerat que ofereix l’escola Sagrada Família – Horta es caracteritzen per l’atenció i l’ajuda personalitzades que proporcionem a l’alumne, per tal de dotar-lo dels coneixements, habilitats i experiències necessàries per garantir la seva inserció en el món universitari i professional amb un alt nivell de preparació acadèmica. Oferim dues modalitats de batxillerat: Ciències i tecnologia i Ciències socials i humanitats, amb una àmplia oferta d’optatives.

Formació personalitzada, de qualitat i de prestigi

  • Fem un acompanyament personalitzat dels alumnes amb entrevistes individuals i espais de seguiment tutorial.
  • Apliquem les TIC en la didàctica de les matèries i fem pràctiques en els laboratoris.
  • Col·laborem amb les famílies per fer un seguiment dels alumnes.
  • Fem grups flexibles d’anglès amb professors de conversa nadius.
  • Oferim espais de formació humana en valors i participem en campanyes solidàries.
  • Iniciem en la investigació per mitjà del Treball de recerca.
  • Col·laborem amb el MIT (estada d’un alumne d’aquesta prestigiosa universitat fent classe als nostres alumnes).
  • Col·laborem amb universitats i centres de recerca: visites, conferències, ajuda en els ‘Treballs de recerca’.
  • Preparació per a les PAU amb resultats excel·lents.

Famílies interessades en Batxillerat

A més de visitar-nos en las jornades de portes obertes, podeu demanar una entrevista personal amb un professor de modalitat escrivint un correu a direccio@safahorta.net indicant-hi: nom, modalitat i possibilitat horària (de 9h a 17h).