es
Eucaristia col·legial

Eucaristia col·legial

El diumenge 16 d’octubre a les 12 hores, a la capella del col·legi, començarem a celebrar l’eucaristia dominical.