es

Projecte Educatiu

Amb el projecte Educatiu oferim a la societat el tipus de persona que volem formar des de la nostra acció educativa. Una persona que, arrelada a la seva triple dimensió individual, social i transcendent, sigui capaç d’aconseguir, crítica i responsablement, el seu projecte personal; confiï en l’home i treballi per a fer de la societat l’àmbit on les relacions humanes siguin cada vegada mes justes, respectuoses i fraternes; i encarni, dels valors cristians, la realitat a la que viu col·laborant amb els altres per aconseguir un món més solidari i feliç.

Volem que el nostre centre sigui un lloc de trobada entre persones que creixen i maduren juntes, preocupant-se pel bé de tots. Per aquest motiu proposem els valors de la família cristiana, seguint l’exemple de la Sagrada Família, per a oferir-los als nostres alumnes i a les seves families.

Tots (comunitat religiosa, docents i PAS, alumnes, famílies, col·laboradors, antic alumnes…) formem la comunitat Educativa, tots estem cridats a la col·laboració i a la participació.

Tots compartim una missió que consisteix a oferir una educació de qualitat i proposar l´ideal de vida cristià com a camí per construir una societat millor.

Perfil d´un educador de la Família Sa-Fa

Perfil de l´alumne Sa-Fa: Protagonista del procés d´ensenyament-aprenentatge.

Els 7 principis del nostre model educatiu.

Clica aquí per veure el nostre model educatiu.