es

Projecte Educatiu

El Col·legi Sagrada Família Horta és una institució docent concertada, oberta al barri i oferim una educació competencial des de 2n Cicle d’Educació Infantil fins a Batxillerat i Batxillerat Dual.

En l’actualitat, la nostra comunitat educativa està formada per més de 1700 alumnes, més de 100 docents i, juntament amb el personal no docent, fomentem un clima de respecte i solidaritat que afavoreix les relacions positives entre tots i totes.

El Projecte Educatiu de la nostra escola té com a objectiu principal acompanyar, guiar i orientar a tots els estudiants per contribuir al seu desenvolupament integral.

Oferim una educació inclusiva i de qualitat fomentant valors com el respecte i la tolerància per tal de garantir la bona convivència, per això un dels nostres continguts transversals prioritaris és l’Educació Emocional.

Actualment estem implementant el Métode RULER a totes les etapes educatives, es tracta d’un programa que permet dotar a l’alumnat d’habilitais i estratègies socio-emocionals.