es

Educació Primària

L’Etapa de Primària

L’Educació Primària comprèn els alumnes de 6 a 12 anys.
Aquesta etapa és clau per a la formació i el desenvolupament de la personalitat dels nostres alumnes. És per això que cal educar-los tant en l’aspecte cognitiu com en el personal, proporcionant als alumnes coneixements propis de cada matèria i formant-los en els comportaments correctes envers els altres. Per tal d’aconseguir aquesta fita, seguim les següents línies d’actuació:

 • Educació en hàbits socials.
 • Aprenentatge personalitzat i progressiu.
 • Formació humana i cristiana.
 • Desenvolupament personal.
 • Educació emocional.
 • Oberts a nous reptes: “Passarel·la Innovació”

 

Serveis propis d’Educació Primaria

Horari escolar: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.

 • Servei de biblioteca: dies lectius de 17:00h a 19:00h.
 • Servei de guarderia: Entre les 7:45h i les 8:55h.
 • Pissarres interactives digitals.
 • L’Hort a l’escola.
 • Atenció a la diversitat: intervenció de dos mestres a l’aula,
  agrupaments flexibles, suport en petits grups o de manera individualitzada.