es

Festivitat col·legial del Fundador

El dia 26 es va celebrar al col·legi la festivitat del fundador amb diferents activitats.