es

Dia de la dona- Aula d’acollida

Els alumnes de l’aula d’acollida treballen l’expressió escrita i oral amb el tema de la igualtat.