es

Concurs del Fundador

Exposició dels treballs dels alumnes d’Infantil i Primària per al Concurs del Germà Gabriel Taborin.