Cohesió de grup a 1r EP

Els alumnes de 1r EP fan dinàmiques de cohesió de grup per afavorir la cooperació entre el grup-classe.