es

Campanya de Domund 2018

L’aportació del col·legi a la campanya del Domund ha estat de 1892,98 €. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.