6th English Week

Aquesta setmana celebrem a l’escola la sisena English Week amb el lema “ENCHANTING WILD ANIMALS”. L’objectiu de la setmana és que els alumnes de l’escola treballin l’anglès de forma lúdica i contextualitzada participant en diferents activitats relacionades amb el lema de la setmana.