es

Documentació i secretaria

Modificació de dades

Per qualsevol canvi de dades personals serà imprescindible la presentació del documento de modificació de dades.
Per altes i baixes de menjador i guarderia s´haurà d´entregar abans del dia 25 de cada mes.

Modificació de dades bancaries:

Per a la modificació de qualsevol dada bancaria serà necessari omplir i presentar el següent document:

Recollida de títols:

Per recollir el títol de l´ESO o Batxillerat s´haurà de presenta el resguard del títol. en cas de no poder recollir-lo la persona interessada podrà ser recollit per un tercer amb l´autorització corresponent.

Horari d'atenció al public

Matins
09:00 – 09:30 | 11:00 -11:30
Tardes
16:30 – 17:30

Contacte

933 570 208
secretaria@safahorta.net