Prueba oferta

Somos conscientes de la importancia de los primeros años de escolarización de vuestros hijos, por eso desde la etapa de infantil buscamos un aprendizaje emocionante, que desarrolle la autonomía, la socialización y despierte en nuestros alumnos el placer de aprender y de descubrir el mundo que les rodea. Promovemos un aprendizaje vivencial que ofrezca oportunidades para la comunicación, la escucha activa, la observación, la experimentación, la manipulación, que despierte el espíritu crítico y fomente el autoaprendizaje.

Objectius de l’etapa

Creiem en la felicitat com a base de l’aprenentatge dels infants.
Eduquem en la creativitat, la reflexió i l’esperit crític.
Potenciem l’autonomia per formar persones responsables i segures de si mateixes.
Valorem, acceptem i respectem la diversitat.
Les famílies sou partíceps de la nostra vida escolar i teniu un paper fonamental.

Metodologia

Emprem metodologies de treball actives i vives per tal de despertar en els nostres alumnes, el plaer d’aprendre:

 • Unitats didàctiques actives i dinàmiques.
 • Expressió plàstica i musical.
 • Psicomotricitat.
 • Projectes sorgits dels interessos dels infants.
 • Espai sensorial.
 • Grups flexibles.
 • Iniciació a la  Robòtica (Bee-Bot, Pro-bot i Doc).

Eixos transversals

 • Educació emocional
 • Cultura de pensament
 • Educació en valors
 • Hàbits i rutines
 • Pastoral escolar i extraescolar

Estos grupos participan en convivencias de fin de semana, Pascuas, campos de trabajo, ejercicios espirituales, apoyo a actividades y proyectos de nuestra ONG Carumanda, encuentros de Iglesia.

There are no "Static Conten" available with this slug.

[instagram-feed feed=7]