Educació Infantil

Sabem com són d’importants els primers anys d’escolarització dels vostres fills, per això des de l’etapa d’infantil busquem un aprenentatge emocionant, que desenvolupi l’autonomia, la socialització i desperti en els nostres alumnes el plaer d’aprendre i de descobrir el món que els envolta. Promovem un aprenentatge vivencial que ofereixi oportunitats per a la comunicació, l’escolta activa, l’observació, l’experimentació, la manipulació, que desperti l’esperit crític i fomenti l’autoaprenentatge.

Objectius

 • Creiem en la felicitat com a base de l’aprenentatge dels infants.
 • Eduquem en la creativitat, la reflexió i l’esperit crític.  
 • Potenciem l’autonomia per formar persones responsables i segures de si mateixes.  
 • Valorem, acceptem i respectem la diversitat. 
 • Les famílies sou partíceps de la nostra vida escolar i teniu un paper fonamental.  

Metodologia

Emprem metodologies de treball actives i vives per tal de despertar en els nostres alumnes, el plaer d’aprendre:

 • Unitats didàctiques actives i dinàmiques.
 • Expressió plàstica i musical.  
 • Psicomotricitat.  
 • Projectes sorgits dels interessos dels infants. 
 • Espai sensorial.  
 • Grups flexibles en Jocs de llengua i Racons matemàtics.
 • Iniciació a la  Robòtica (Bee-Bot, Pro-bot i Doc).

Treball dels EIXOS TRANSVERSALS: 

 • Educació emocional.  
 • Cultura de pensament. 
 • Educació en valors.  
 • Hàbits i rutines.  
 • Pastoral escolar i extraescolar

L’aprenentatge de l’anglès és un element enriquidor de l’etapa, es realitza de manera lúdica i estimulant, seguint un procés semblant al de l’adquisició de la llengua materna. L’horari és d’ 1:30h. setmanal.

Projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua)

P3: 0:30h Sing&Song
P4: 0:30h Story Time
P5: 1h Psychomotricity

English Week: Cada any tota l’escola participa als tallers, obres teatrals i d’altres activitats que es programen durant aquesta setmana.

Aspectes rellevants de l’etapa:

Tallers i participació en festes escolars amb les famílies
Auxiliar d’Educació Infantil
Natació en horari escolar
Festivals
Pissarres digitals