es

Avís legal del canal de denúncies

Informació sobre el tractament de dades personals

Responsable del tractament: Col·legi Sagrada Família Horta.

Finalitat del tractament: Per a la gestió adequada del nostre sistema intern d’informació, tramitant les corresponents irregularitats notificades a través d’aquest, i prendre decisions sobre la procedència d’iniciar una investigació, amb l’objectiu de detectar possibles delictes i prevenir la imposició de qualsevol tipus de responsabilitat a la Companyia, així com per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la normativa.

Legitimació del tractament: En base a l’obligació legal establerta als articles 10 i 13 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, de disposar d’aquests sistemes interns informació (article 6.1.c RGPD).

Reserva de la seva identitat: D’acord amb l’article 31.1 de la Llei 2/2023, us informem que la vostra identitat serà en tot cas reservada i que no es comunicarà a les persones a què es refereixen els fets relatats ni a tercers.

Criteris de conservació de les dades: Conservarem les vostres dades durant un termini màxim de tres mesos després de la notificació de la irregularitat si els fets no haguessin estat provats i sempre que no resultin necessaris per a altres finalitats o als efectes probatoris del degut control i supervisió en la prevenció de delictes. En cas que els fets sí que resultin provats o amb indicis suficients, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a l’exercici per part de l’Entitat dels seus drets davant dels Tribunals de Justícia, i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades. Excepte obligació legal, només es comunicaran les seves dades a les categories de destinataris següents: Jutjats i Tribunals, així com altres possibles òrgans de resolució de conflictes; Forces i cossos de seguretat de l’Estat; Notaris i Registradors. Amb els proveïdors que necessitin accedir a les vostres dades personals per a la prestació dels serveis contractats o que, pel propi funcionament dels nostres serveis electrònics (per exemple, aplicació de gestió de sol·licituds, pàgina web i correus electrònics), puguin tenir accés a determinades dades personals, tenim subscrits els corresponents contractes de confidencialitat i d’encàrrec de tractament de dades personals necessàries i exigides per la normativa per protegir la seva privadesa.

Drets que us assisteixen: Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament. Dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament de les dades no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els vostres drets: contacte@safahorta.net