es

Gabinet d’orientació pedagògica

El gabinet psicopedagògic orienta els processos d’educació i aprenentatge oferint un servei d’assessorament a tota la comunitat educativa.
Continuant les directrius del Nou Projecte d’innovació pedagògica el nostre objectiu general és atendre la diversitat de l’alumnat i donar resposta a les seves necessitats educatives i/o emocionals.
Para aconseguir aquest objectiu, algunes de nostres funcions són:

– Realitzar entrevistes amb famílies i alumnes per acompanyar processos educatius i psicoafectius.
– Assessorar al professorat en realitzar els plans individualitzats per garantir l’assoliment de les competències bàsiques dels nostres alumnes.
– Vetllar per la orientació acadèmica i professional dels estudiants utilitzant els instruments, les proves i les eines adequades.
– Coordinar el nostre treball amb altres professionals del món educatiu, social i psicològic del nostre entorn.

L’equip psicopedagògic està format per:

– Elisabet Vila: psicòloga.

–  Chelo Fernández: Coordinadora i psicopedagoga. Especialista en educació especial.

– Ana Soto: pedagoga d’educació secundària i batxillerat.