Sugerencia recibida de ESO 4

Profesor: Aula: Curso: ESO 4Tipo de sugerencia: HardwareSugerencia: Carro de tablets per poder fer activitats proposades per treballar la competència digital a classe.

Sugerencia recibida de ESO 3

Profesor: Cristina AcedoAula: Curso: ESO 3Tipo de sugerencia: HardwareSugerencia: Més fonts d’alimentació o aparells multiendolls per quan necessitem endollar els portàtils dels alumnes per carregar.

Sugerencia recibida de ESO 3

Profesor: Cristina AcedoAula: Curso: ESO 3Tipo de sugerencia: HardwareSugerencia: A totes les classes de l’ESO és necessari un transformador de señal d’ethernet a wifi per tal de poder realizar activitats per les quals necessitem que els alumnes tinguin connexió.

Sugerencia recibida de ESO 3

Profesor: Cristina AcedoAula: Curso: ESO 3Tipo de sugerencia: SoftwareSugerencia: Tenir instal·lats des del primer dia de classe els iPacks dels llibres d’anglès i la versió actualitzada necessària del Flash per poder fer ús de tots els recursos.

Sugerencia recibida de ESO 1

Profesor: Cristina AcedoAula: Curso: ESO 1Tipo de sugerencia: SoftwareSugerencia: Tenir instal·lats els iPacks dels llibres d’anglès des del primer dia de clase i actualitzada la versió Flash necessaria perquè es puguin utilizar tots els recursos.