es

Pla d'Organització del Col·legi

Podeu accedir al Pla d’Organització del Col·legi per al curs 2021-22

Inauguració curs 2021-22

Organització d'horaris i gestió d'entrades i sortides

Tots els alumnes aniran a les seves respectives classes, entraran al col·legi per diferents portes i en diferents moments.
Els alumnes seran rebuts pels tutors.
Tota la informació de la inauguració l’enviaran els tutors en un correu.

Per conèixer l’horari d’entrada i sortida del teu fill/a, cliqueu en aquest botó.

Col·legi Sagrada Família-Horta

El Col·legi Sagrada Família-Horta és un centre educatiu arrelat al barri d’Horta des del 1956. Va ser fundat pels Germans de la Sagrada Família, Entitat Titular que, fidel a una tradició centenària, ofereix un projecte educatiu centrat en el desenvolupament harmònic de tots els valors humans i cristians dels nostres alumnes.

Els nostres alumnes i el nostre professorat

Ells són la nostra prioritat, el centre i el protagonista actiu del seu propi procés d’aprenentatge. Per això hem iniciat un camí de renovació pedagògica que hem anomenat ‘Passarel·la cap a la innovació’. Per fer aquest canvi comptem amb un professorat amb ganes de fer les coses de manera diferent, amb els objectius clars i en constant formació.

Nivells educatius i serveis

El Col·legi Sagrada Família- Horta ofereix els nivells educatius d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i tots els serveis necessaris per a una educació de qualitat (menjador amb cuina pròpia, infermeria escolar, guarderia per als matinadors, biblioteca…)

Us convidem a consultar la nostra web per tenir-ne més informació.